Σεμιναρια

Σεμιναρια

Το ξενοδοχείο ΑΛΜΑ, φιλοξενεί συνεδριακές δραστηριότητες καθώς διαθέτει ένα εσωτερικό και τρείς εξωτερικούς χώρους σεμιναρίων.

Από τους εξωτερικούς χώρους σεμιναρίων οι δύο είναι κλειστοί και ο άλλος είναι ανοιχτός σε σχήμα μικρού αμφιθεάτρου. Μπορούν να δεχτούν 20-50 άτομα, ενώ ο εσωτερικός χώρος μπορεί να δεχτεί ως και 70 άτομα.

Το ξενοδοχείο ΑΛΜΑ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας για μια επιτυχημένη διοργάνωση.